01/2014/TT-BGDĐT: Ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

01/2014/TT-BGDĐT: Ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam
Vui lòng xem file đính kèm.

File đính kèm: 

Đính kèmDung lượng
tt_01_01.pdf3.1 MB

Các tin khác: