Học vật lý phải đi kèm với thực nghiệm

Học sinh lớp 10A2 thí nghiệm chuyển động thẳng biến đổi đều trên máng nghiêm

 

 

Học sinh 10CH2 thí nghiệm đo hệ số ma sát trên máng nghiêng

 

Học sinh lớp 11SN2 thí nghiệm dùng chanh làm pin cho máy tính casio hoạt động

 

Kết quả thành công !

Các tin khác: