Một số hình ảnh về buổi giao lưu của Tổ Toán trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TPHCM)và Tổ Toán trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu (Đồng Tháp)