Phiếu đăng ký dự thi vào lớp 10 trường THPT chuyên Lê Hồng Phong năm học 2019 – 2020