Thông báo về kế hoạch ngoại khóa tổ Tin Học - Học kỳ II năm học 2017 - 2018

Thứ sáu, 20/04/2018
Các em xem bài viết đính kèm Đăng ký tại link này https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZhc-6corgcmwg7WebNPcB5t89avt6IrV7Z4cRdjpKhoEvUQ/viewform?usp=sf_link
File đính kèm: 
Đính kèmDung lượng
thong_bao_ngoai_khoa_hk2_nh17-18.doc31 KB

Các tin khác: