Thông báo v/v phát giấy chứng nhận điểm thi THPTQG.