Tổ Kỹ thuật

DANH SÁCH GIÁO VIÊN

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

1

Phạm Ngọc Hưng

Tổ trưởng

2

Đào Thanh Tòng

Giáo viên

3

Lê Văn Thanh

Giáo viên

4

Nguyễn Thanh Hải

Giáo viên

5

Nguyễn Thị Thu Vân

Giáo viên

Các tin khác:

Trang