Tổ Lý

DANH SÁCH GIÁO VIÊN

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

1

Phạm Vì Dân

Tổ trưởng

2

Đoàn Hồng Hà

Tổ phó

3

Bùi Tuyết An

Giáo viên

4

Lương Văn Lĩnh

Giáo viên

5

Phạm Thị Ngọc Phương

Giáo viên

6

Đặng Quang Cảnh Phi Bằng

Giáo viên

7

Hồ Văn Huyết

Giáo viên

8

Trần Hồng Nghĩa

Giáo viên

9

Võ Mạnh Hùng

Giáo viên

10

Bùi Thị Bảo Ngọc

Giáo viên

11

Trần Tấn Phú

Giáo viên

12

Đào Thị Phương Tâm

Giáo viên

13

Lê Thịnh

Giáo viên

14

Nguyễn Thị Thu Nga

Giáo viên

15

Trần Thị Đông Hà

Giáo viên

16

Nguyễn Thị Ngọc Loan

Giáo viên

17

Đoàn Duy Hải

Giáo viên

Các tin khác:

Trang